Waarom een Manufacturing Execution System?

Waarom zou je als productiebedrijf werken met een Manufacturing Execution System, kortweg MES? Er zijn vele argumenten te noemen om een MES te implementeren en enkele daarvan worden in dit artikel gedeeld.

Door regelgeving en door eisen van de retailers worden de eisen die gesteld worden aan de productie van voedingsmiddelen steeds hoger.

Natuurlijk, uw organisatie zal er aan voldoen. Alleen tegen welke kosten? Er is altijd wel een oplossing: extra formulieren, weer een nieuwe spreadsheet of misschien een stand-alone besturings- of registratiesysteem. Maar blijft het beheersbaar?

Hoe voorkomt u dat u bij een volgende nieuwe eis niet vastloopt, dat de informatie snel is terug te vinden als het nodig is, dat uw organisatie “lean” blijft en de kosten laag kunnen blijven?

Er komt een punt waarop het noodzakelijk is om naar integrale IT-oplossingen te gaan kijken. Een IT-oplossing die de laatste jaren steeds vaker succesvol wordt toegepast is het MES. Werken met een MES kan de volgende voordelen opleveren:

  • Minder administratie op de werkvloer door een MES
  • First time right aan de hand van een MES
  • Continu verbeteren
  • Best Practice voor een MES in Food

Lees hieronder meer over deze voordelen.

Manufacturing Execution Systems

Minder administratie op de werkvloer door een MES

Het MES is geïntegreerd met de machines (van klep tot verpakmachine) en voorraadlocaties (van tank tot palletlocatie). Het MES kan – op basis van productieorders uit het ERP – machines instellen en aansturen.

Alle data die tijdens productie ontstaat wordt vervolgens overgenomen in MES. Opbrengsten en verbruiken worden teruggestuurd naar het ERP. De operator hoeft minder administratieve taken uit te voeren en kan zich concentreren op het optimaal laten verlopen van het productieproces.

First time right aan de hand van een MES

Het MES voorziet de operator van de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats.

De operator gebruikt de laatste versie van een recept of werkinstructie. De productievloer wordt “paperless”. Door scanning en automatisch instellen machines en processen worden fouten voorkomen en wordt de omsteltijd korter. Het percentage “first time right” gaat omhoog en er gaat minder tijd en product verloren.

Continu verbeteren

Elk productiebedrijf werkt aan “continu verbeteren”. De verbeterprojecten lopen vaak moeizaam omdat het veel tijd kost de juiste data te ontsluiten.

Het MES biedt een schat aan data over gebruikte grondstoffen, instellingen, apparatuur, tijden en procesparameters. Het MES maakt deze data beschikbaar; waardoor verbetertrajecten sneller tot resultaat leiden.

Best Practice voor een MES in Food

MES zijn gebaseerd op best practice werkmethoden; werkmethoden die in internationale standaarden zijn vastgelegd (bv. ISA-88 en ISA-95) en die hun nut in de praktijk bewezen hebben.

Invoering van het MES en het adapteren van deze best practices zal bijdragen aan het verder professionaliseren van de productieorganisatie.

Meer over een MES

Greywise Afbeeldingen blogs (1)

“Met onze MOMS-training komen deelnemers beter beslagen ten ijs”

Het doel van onze MOMS-training is dat de deelnemers beter beslagen ten ijs komen: “We willen dat deelnemers beter voorbereid zijn als ze met MOMS aan de slag gaan, dat ze weten wat de echte...
Lees verder
3

Wat is Manufacturing Operations Management (MOM)?

Je hoort steeds vaker de term MOM voorbij komen en dit meestal in combinatie met MES. Maar is er eigenlijk wel een verschil tussen MES en MOM? In dit artikel geven wij het antwoord op...
Lees verder
2

IT en OT in de industrie: Zorg voor scheiding & samenwerking

Samengevat kun je zeggen dat de verandersnelheid binnen IT veel hoger is en dat OT nog erg onbekend is binnen IT. OT kan niet zo snel veranderen als IT en het OT-landschap raakt mede daardoor...
Lees verder