Kwaliteitssystemen

Productieprocessen moeten zelfregulerend zijn, m.a.w. als een specificatie uit zijn bandbreedte dreigt te lopen moeten er op tijd correctieve acties worden ondernomen.

Steeds meer wordt er in het proces en aan de lijn gemeten. Deze data moet worden afgezet tegen de normen en de resultaten moeten zichtbaar zijn voor de operator.

De kwaliteitsdienst gebruikt het systeem voor het invoeren en beoordelen van resultaten van monsters die in het laboratorium verwerkt worden.