Warehouse Management System (WMS)

Een Warehouse Management System (WMS) beheerst de goederenstromen. Het WMS ontvangt de order vanuit het ERP systeem en vertaalt dit in opdrachten voor de logistieke afdelingen. Daarnaast verzamelt het WMS informatie over de voorraad waarmee verdere optimalisatie mogelijk is.