Manufacturing Execution System

Het Manufacturing Execution System (MES) ontvangt de orders uit het ERP systeem en zorgt er voor dat de verschillende productieafdelingen voorzien worden van de juiste informatie.

MES verzamelt de gegevens en stelt deze ter beschikking aan het ERP systeem.