• Greywise claimt niet volledig te zijn in de opsomming van de pakketten en leveranciers.
  • De informatie die gebruikt is bij het samenstellen via deze website is verkregen uit openbare bronnen, voornamelijk via internet.
  • Greywise heeft een onafhankelijke positie en spreekt geen voorkeur uit voor een van de genoemde pakketten en leveranciers.
  • Greywise is niet aansprakelijk voor de schade die een gebruiker of bedrijf leidt door gebruik van de informatie op deze site. Het is aan het bedrijf zich er van te gewissen dat de informatie volledig en correct is.