Wat doen wij bij Greywise?

Wij zijn  professionals  die  zich  bezig  houden  met  Manufacturing  IT:  het  verbeteren van productieprocessen door het toepassen van moderne IT-systemen. Er zijn veel leveranciers   die   oplossingen   aanbieden   in   dit   domein.   Er   zijn   maar   weinig deskundigen die het gehele domein overzien en vanuit een onafhankelijke positie de klant kunnen adviseren. We zijn onafhankelijk omdat we zelf geen software leveren en  ook  geen  zakelijke  afspraken  hebben  met  leveranciers.  We  kennen  wel  de belangrijkste leveranciers in ons domein. In onze relatie met de klant is vertrouwen het belangrijkste. Als we spreken over het Manufacturing IT domein moet je denken aan    thema’s    als    productie    (MES),    scheduling    (APS),    productspecificatie management, kwaliteit, magazijnen (WMS) en integratie met systemen als ERP en besturing (PLC/SCADA).

Werken bij Greywise

We zien bij veel productiebedrijven dat het management er achter komt dat ze met de huidige applicaties hun ambities niet waar kunnen maken. Er moet iets gebeuren, maar wat? Wij brengen het gewenste applicatielandschap in kaart en stellen vast in welke volgorde de projecten uitgevoerd moeten worden. Het belangrijkste doel is hier om het management de handvaten te bieden om een goede sturing te geven aan de IT-ontwikkelingen.  Als  helder  is  wat  nodig  is  moet  een  passende  applicatie  en leverancier  gevonden  worden.  We  begeleiden  de  klant  in  het  selectieproces.  De volgende stap is de implementatie. Dit gebeurt door de leverancier. We zien dat de klant vaak te weinig ervaring heeft en ook niet altijd de juiste mensen in voldoende mate kan  vrijmaken.  Wij  staan aan de kant  van  de klant  en  zorgen  dat  alle  zaken gedaan  worden  om  de  applicatie  succesvol  live  te  brengen.  Dat  begint  met  het opstellen van de gebruikerswensen. Dat is meer dan opschrijven wat de klant vraagt. Wij  kijken  verder:  zijn  de  processen  wel  efficiënt  (lean),  is  dit  best  practice  in  de industrie, hoe zorgen we dat er geen maatwerk nodig is? Wij laten mogelijkheden en alternatieven zien en waar nodig escaleren we naar het management. Wij zijn de link naar  de  leverancier.  De  leverancier  heeft  één  aanspreekpunt.  We  zorgen  dat  zijn vragen snel beantwoord worden en borgen dat de opgeleverde applicatie voldoet aan de verwachtingen. Verder zorgen we dat bij de klant alles geregeld is wat nodig is voor een succesvolle implementatie. Denk hierbij aan de technische infrastructuur, master   data,   het   organiseren   en   begeleiden   van   testen,   het   opleiden   van eindgebruikers, de gebruikersdocumentatie, go-live support, beheer, etc.

Wij ontzorgen de klant en het management ziet dat als wij betrokken zijn er voortgang geboekt   wordt,   enthousiasme   ontstaat   en   de   noodzakelijke   verandering   wordt doorgevoerd.