Productie ICT Strategie is noodzakelijk

Manufacturing IT strategie voor productiebedrijven

Het management is er van overtuigd dat voor het verder verbeteren van de productieprocessen goede IT systemen nodig zijn. Met een goede Manufacturing IT Strategie is het helder welke systemen nodig zijn en hoe deze met elkaar moeten samen werken om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Als er nieuwe systemen nodig zijn of bestaande systemen grondig moeten worden aangepast worden de nodige projecten in een meerjarenplan vastgelegd.

Juiste afbakening

Een vraag die altijd naar boven komt is: waar ligt de afbakening met het ERP systeem en waar ligt de afbakening met de besturingssystemen en SCADA? Als we kijken naar de functionaliteit van MES dan zijn er veel ERP-leveranciers die zeggen “dat kunnen wij ook”. Als we praten met de besturingsmensen dan horen we “ja, maar het proces mag niet afhankelijk worden van MES. Dat kunnen wij beter in de besturing oplossen.”
Beide oplossingsrichtingen bieden mogelijkheden, maar vroeg of laat wordt een grens bereikt en komen we in het gebied van “add-on’s” en maatwerk. Twee jaar later is een definitieve grens bereikt en kunnen de wensen van productie niet verder worden ingevuld.
Vooraf een heldere afbakening neerleggen die past in de gekozen Manufacturing IT Strategie is een essentiële voorwaarde voor succes.

Productie is geen eiland

Om efficiënt te kunnen produceren is productie afhankelijk van een grote hoeveelheid gegevens. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De productieorders voor de verschillende processtappen
 • Welke grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn nodig?
 • Wat zijn de instellingen voor de verschillende machines?
 • Welke controles moeten tijdens productie uitgevoerd worden?
 • Wanneer moeten welke reinigingen en omstellingen plaatsvinden en hoe moeten deze worden uitgevoerd?
 • Welke informatie moet worden vastgelegd tijdens productie?
 • Welke informatie moet er op de labels?
 • Wat moet er gebeuren als er afwijkingen worden vastgesteld?

Al deze informatie moet op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar zijn voor de mensen op de werkvloer. En men moet er zeker van kunnen zijn dat met de laatste en goedgekeurde versie van de gegevens gewerkt wordt.

Ook zijn de ondersteunende afdelingen afhankelijk van informatie uit productie:

 • Wat is de voortgang van productie ten opzichte van het plan?
 • Wat is de actuele voorraad en wat is de status er van?

Er zijn diverse afdelingen betrokken en een aantal applicaties:

 • Besturingssystemen
 • MES
 • ERP
 • Product Specificatie Management
 • Warehouse Management
 • Onderhoudsmanagement
 • Planningsysteem
 • Werkinstructies en procedures
 • Laboratorium- en kwaliteitssystemen
 • Personeelsplanning
 • Tijd- en toegangsregistratie
 • Beheer van personeelsinformatie
 • Etc.

Stip op de horizon

Er komen voortdurend vragen voor aanpassingen en uitbreidingen van bestaande systemen en de invoering van nieuwe systemen. Hierbij is vaak veel geld gemoeid. Het is van groot belang dat het management op een goede manier sturing kan geven aan de ontwikkelingen in de IT. Om dat goed te kunnen is een duidelijk beeld nodig van waar het bedrijf over een aantal jaren staat en welke IT ondersteuning hiervoor nodig. De investeringen kunnen dan worden getoetst aan dit gewenste toekomstplaatje. Het opzetten van een goede Productie ICT Strategie is een eerste, maar heel belangrijke stap.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit blog of bent u benieuwd wat Greywise voor u kan betekenen. Neem eens contact op met Jos.

Lees meer

Greywise Afbeeldingen blogs (1)

“Met onze MOMS-training komen deelnemers beter beslagen ten ijs”

Het doel van onze MOMS-training is dat de deelnemers beter beslagen ten ijs komen: “We willen dat deelnemers beter voorbereid zijn als ze met MOMS aan de slag gaan, dat ze weten wat de echte...
Lees verder
3

Wat is Manufacturing Operations Management (MOM)?

Je hoort steeds vaker de term MOM voorbij komen en dit meestal in combinatie met MES. Maar is er eigenlijk wel een verschil tussen MES en MOM? In dit artikel geven wij het antwoord op...
Lees verder
2

IT en OT in de industrie: Zorg voor scheiding & samenwerking

Samengevat kun je zeggen dat de verandersnelheid binnen IT veel hoger is en dat OT nog erg onbekend is binnen IT. OT kan niet zo snel veranderen als IT en het OT-landschap raakt mede daardoor...
Lees verder