Productie ICT Strategie is noodzakelijk

Manufacturing IT strategie voor productiebedrijven

Het management is er van overtuigd dat voor het verder verbeteren van de productieprocessen goede IT systemen nodig zijn. Met een goede Manufacturing IT Strategie is het helder welke systemen nodig zijn en hoe deze met elkaar moeten samen werken om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Als er nieuwe systemen nodig zijn of bestaande systemen grondig moeten worden aangepast worden de nodige projecten in een meerjarenplan vastgelegd.

Juiste afbakening

Een vraag die altijd naar boven komt is: waar ligt de afbakening met het ERP systeem en waar ligt de afbakening met de besturingssystemen en SCADA? Als we kijken naar de functionaliteit van MES dan zijn er veel ERP-leveranciers die zeggen “dat kunnen wij ook”. Als we praten met de besturingsmensen dan horen we “ja, maar het proces mag niet afhankelijk worden van MES. Dat kunnen wij beter in de besturing oplossen.”
Beide oplossingsrichtingen bieden mogelijkheden, maar vroeg of laat wordt een grens bereikt en komen we in het gebied van “add-on’s” en maatwerk. Twee jaar later is een definitieve grens bereikt en kunnen de wensen van productie niet verder worden ingevuld.
Vooraf een heldere afbakening neerleggen die past in de gekozen Manufacturing IT Strategie is een essentiële voorwaarde voor succes.

Productie is geen eiland

Om efficiënt te kunnen produceren is productie afhankelijk van een grote hoeveelheid gegevens. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De productieorders voor de verschillende processtappen
 • Welke grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn nodig?
 • Wat zijn de instellingen voor de verschillende machines?
 • Welke controles moeten tijdens productie uitgevoerd worden?
 • Wanneer moeten welke reinigingen en omstellingen plaatsvinden en hoe moeten deze worden uitgevoerd?
 • Welke informatie moet worden vastgelegd tijdens productie?
 • Welke informatie moet er op de labels?
 • Wat moet er gebeuren als er afwijkingen worden vastgesteld?

Al deze informatie moet op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar zijn voor de mensen op de werkvloer. En men moet er zeker van kunnen zijn dat met de laatste en goedgekeurde versie van de gegevens gewerkt wordt.

Ook zijn de ondersteunende afdelingen afhankelijk van informatie uit productie:

 • Wat is de voortgang van productie ten opzichte van het plan?
 • Wat is de actuele voorraad en wat is de status er van?

Er zijn diverse afdelingen betrokken en een aantal applicaties:

 • Besturingssystemen
 • MES
 • ERP
 • Product Specificatie Management
 • Warehouse Management
 • Onderhoudsmanagement
 • Planningsysteem
 • Werkinstructies en procedures
 • Laboratorium- en kwaliteitssystemen
 • Personeelsplanning
 • Tijd- en toegangsregistratie
 • Beheer van personeelsinformatie
 • Etc.

Stip op de horizon

Er komen voortdurend vragen voor aanpassingen en uitbreidingen van bestaande systemen en de invoering van nieuwe systemen. Hierbij is vaak veel geld gemoeid. Het is van groot belang dat het management op een goede manier sturing kan geven aan de ontwikkelingen in de IT. Om dat goed te kunnen is een duidelijk beeld nodig van waar het bedrijf over een aantal jaren staat en welke IT ondersteuning hiervoor nodig. De investeringen kunnen dan worden getoetst aan dit gewenste toekomstplaatje. Het opzetten van een goede Productie ICT Strategie is een eerste, maar heel belangrijke stap.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit blog of bent u benieuwd wat Greywise voor u kan betekenen. Neem eens contact op met Jos.

Lees meer

Cerelia

MES Selectie voor Cérélia

Een van de uitkomsten van de Productie ICT Strategie is dat de invoering van een MES noodzakelijk is. Greywise heeft samen met de klant de specificaties, de shortlist, de selectieprocedure en de RFQ documenten opgesteld....
Lees verder
Cono Kaasmakers logo

MES Optimalisatie Scan

Een jaar na de opstart van de nieuwe kaasmakerij heeft Greywise een scan uitgevoerd waaruit verschillende verbeterpunten naar voren zijn gekomen. Er is voorstel gedaan voor de realisatie en voorgelegd aan het management. Een aantal...
Lees verder
3

Wat is een Manufacturing Execution System (MES)?

Een Manufacturing Execution System (MES) maakt de informatie uitwisseling tussen de productie (mensen en machines op de werkvloer) en de kantooromgeving (ERP) mogelijk. Het Manufacturing Execution System (MES) ontvangt de orders uit het ERP systeem...
Lees verder