Productie ICT Strategie is noodzakelijk

Manufacturing IT strategie voor productiebedrijven

Het management is er van overtuigd dat voor het verder verbeteren van de productieprocessen goede IT systemen nodig zijn. Met een goede Manufacturing IT Strategie is het helder welke systemen nodig zijn en hoe deze met elkaar moeten samen werken om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Als er nieuwe systemen nodig zijn of bestaande systemen grondig moeten worden aangepast worden de nodige projecten in een meerjarenplan vastgelegd.

Juiste afbakening

Een vraag die altijd naar boven komt is: waar ligt de afbakening met het ERP systeem en waar ligt de afbakening met de besturingssystemen en SCADA? Als we kijken naar de functionaliteit van MES dan zijn er veel ERP-leveranciers die zeggen “dat kunnen wij ook”. Als we praten met de besturingsmensen dan horen we “ja, maar het proces mag niet afhankelijk worden van MES. Dat kunnen wij beter in de besturing oplossen.”
Beide oplossingsrichtingen bieden mogelijkheden, maar vroeg of laat wordt een grens bereikt en komen we in het gebied van “add-on’s” en maatwerk. Twee jaar later is een definitieve grens bereikt en kunnen de wensen van productie niet verder worden ingevuld.
Vooraf een heldere afbakening neerleggen die past in de gekozen Manufacturing IT Strategie is een essentiële voorwaarde voor succes.

Productie is geen eiland

Om efficiënt te kunnen produceren is productie afhankelijk van een grote hoeveelheid gegevens. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De productieorders voor de verschillende processtappen
 • Welke grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn nodig?
 • Wat zijn de instellingen voor de verschillende machines?
 • Welke controles moeten tijdens productie uitgevoerd worden?
 • Wanneer moeten welke reinigingen en omstellingen plaatsvinden en hoe moeten deze worden uitgevoerd?
 • Welke informatie moet worden vastgelegd tijdens productie?
 • Welke informatie moet er op de labels?
 • Wat moet er gebeuren als er afwijkingen worden vastgesteld?

Al deze informatie moet op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar zijn voor de mensen op de werkvloer. En men moet er zeker van kunnen zijn dat met de laatste en goedgekeurde versie van de gegevens gewerkt wordt.

Ook zijn de ondersteunende afdelingen afhankelijk van informatie uit productie:

 • Wat is de voortgang van productie ten opzichte van het plan?
 • Wat is de actuele voorraad en wat is de status er van?

Er zijn diverse afdelingen betrokken en een aantal applicaties:

 • Besturingssystemen
 • MES
 • ERP
 • Product Specificatie Management
 • Warehouse Management
 • Onderhoudsmanagement
 • Planningsysteem
 • Werkinstructies en procedures
 • Laboratorium- en kwaliteitssystemen
 • Personeelsplanning
 • Tijd- en toegangsregistratie
 • Beheer van personeelsinformatie
 • Etc.

Stip op de horizon

Er komen voortdurend vragen voor aanpassingen en uitbreidingen van bestaande systemen en de invoering van nieuwe systemen. Hierbij is vaak veel geld gemoeid. Het is van groot belang dat het management op een goede manier sturing kan geven aan de ontwikkelingen in de IT. Om dat goed te kunnen is een duidelijk beeld nodig van waar het bedrijf over een aantal jaren staat en welke IT ondersteuning hiervoor nodig. De investeringen kunnen dan worden getoetst aan dit gewenste toekomstplaatje. Het opzetten van een goede Productie ICT Strategie is een eerste, maar heel belangrijke stap.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit blog of bent u benieuwd wat Greywise voor u kan betekenen. Neem eens contact op met Jos.

Lees meer

IT & OT Samenwerken

IT en OT in de industrie: Zorg voor scheiding & samenwerking

,
Samengevat kun je zeggen dat de verandersnelheid binnen IT veel hoger is en dat OT nog erg onbekend is binnen IT. OT kan niet zo snel veranderen als IT en het OT-landschap raakt mede daardoor versnipperd, waardoor je bij updates het productieproces kan verstoren. Zeker zonder goed inzicht in de applicatie- en systemenlandschap, is de impact niet te voorspellen.

MES in praktijk: “Het belang van beheerprocessen wordt vaak onderschat”

, ,
Het belang van goede beheerprocessen rondom Manufacturing Execution Systemen, afgekort MES, wordt vaak onderschat. Ik heb al verschillende situaties gezien waar dat tot problemen leidde. Bij een MES-project van enkele jaren terug zag ik de complexiteit van proces en software toenemen en daardoor het aantal bugs, je hebt dan een langere periode nog kinderziektes nadat het systeem is overgedragen aan de organisatie. Met een goed beheerproces had dat kunnen worden voorkomen.

Het verschil tussen IT en OT

, ,
Het verschil tussen IT en OT is het beste uit te leggen met verschillende automatiseringsniveaus. Het IT- en OT-domein beslaan elk andere niveaus en kennen hun eigen aandachtsgebieden en prioriteiten. De verschillende automatiseringsniveaus zijn het beste uit te leggen aan de hand van het Purdue-model

Wat is een Elektronisch Batch Record?

,
Farmaceutische bedrijven zijn verplicht batchrecords bij te houden, zodat de autoriteiten kunnen bevestigen dat de juiste procedures worden gevolgd. Moderne Elektronisch Batch Records (EBR) kunnen hierbij helpen en bedrijven helpen aan de FDA-voorschriften te voldoen. Een elektronisch batchrecord maakt gebruik van verschillende databases waarin gegevens worden vastgelegd die tijdens de productie van een batch worden geregistreerd. Bovendien maakt het gebruik van een business process engine die het te volgen proces definieert.

Wat is GAMP5 (GAMP®5)?

,
GAMP5 (GAMP®5), of 'Good Automated Manufacturing Practices' is een niet-verplichte wetgeving voor farmaceutische en voedingsmiddelenbedrijven. Het biedt belangrijke richtlijnen voor bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of implementatie van geautomatiseerde systemen.
Data driven manufacturing

Data driven manufacturing: “Productiebedrijven beseffen vaak het belang van data niet”

, ,
Veel productieorganisaties hebben geïnvesteerd in ‘lean manufacturing’, hiermee zijn mooie winsten behaald. Er is echter nog veel winst haalbaar op het gebied data, vooral masterdata...
MES in Food

MES in de ‘food’: Wat is Manufacturing Execution System en wat moet je ervan weten?

, ,
Een Manufacturing Execution System (MES) maakt de informatie-uitwisseling tussen de werkvloer (machines, maar ook mensen) en de kantooromgeving (ERP) mogelijk...
MES in de praktijk

Begin op tijd met een MES en pak een voorsprong op je concurrentie

, ,
Vaak wordt er te laat begonnen met een Manufacturing Execution System (MES). Dit is zonde en zorgt voor veel meer rompslomp en kosten!
Productie webinar greywise

28-5-2021: Kijk het webinar over efficiëntie verbetering terug!

, ,
Heb jij het webinar gemist waarin Jos antwoord gaf op de vraag: wat is de waarde van een geïntegreerde IT-benadering waarbij IT als business driver wordt gepositioneerd in plaats van kostenpost? Niet getreurd. Je kunt dit webinar nu terugkijken.