MOMS vs MES: Operation Management vs Execution System

Wat is het verschil tussen MES en MOMS?

De laatste tijd hoor je steeds vaker de term MOMS voorbij komen dit ook heel vaak in combinatie met MES. Maar is er eigenlijk wel een verschil tussen MES en MOMS en waarom worden deze twee termen naast elkaar gebruikt? In dit artikel lees je het antwoord.

Manufacturing Execution Systems

Een Manufacturing Execution System, afgekort MES, kwam halverwege de jaren tachtig op. Het ontwikkelde zich als de tussenlaag tussen PLC/SCADA en ERP.

Het Manufacturing Execution System (MES) ontvangt productieorders uit het ERP systeem.  En zorgt ervoor dat de verschillende productieafdelingen voorzien worden van de juiste informatie. Via PLC/SCADA verzamelt MES gegevens uit productie en stelt deze ter beschikking aan het ERP systeem. Meer over MES lees je op deze pagina.

De eerste MES-oplossingen waren nog niet zo uitgebreid

Bij de bedrijven die met MES aan de slag gingen ontstond vraag naar bepaalde functionaliteiten in MES. De wens om medewerkers die direct betrokken zijn bij het productieproces in één systeem te laten werken droeg eraan bij dat MES leveranciers hun MES steeds verder uitbreidden op basis van de vraag van de klant. Zo kwamen er functionaliteiten bij die gerelateerd konden worden aan kwaliteit, voorraad en onderhoud. Ook op deze vlakken communiceert MES met ERP.

Bij voorraad betrof het in eerste instantie specifiek de voorraad op de productievloer. Maar de MES leverancier zag al snel dat het veel voordelen had om dan ook WMS-functionaliteit aan te bieden. Het WMS werd een uitbreiding van het MES en kon dan op een bepaald moment ook stand-alone worden gekocht. Om tegenwoordig snel aan te geven om wat voor applicatie het gaat, wordt de term MOMS gebruikt. Hieruit kan je direct afleiden dat de applicatie verder gaat dan puur productie gerelateerde functionaliteit.

MOM staat voor Manufacturing Operations Management en heeft als doelstelling te produceren met zo min mogelijk verspilling. MOMS software helpt hierbij en beperkt zich niet alleen tot het productieproces.

MOMS is software voor productieorganisaties en omvat de volgende categorieën:

  • MES: Slim aansturen van productie, receptbeheer en het in context verzamelen van productie data 
  • WMS: Slim (aan)sturen van mens, apparatuur, voorraden en AGV’s in het warehouse en just-in-time werken
  • Scheduling: Flexibiliteit in de fabriek en het optimaal benutten van mens, machine
  • QC: Productie bijsturen op basis van kwaliteitsdata en kwaliteits borging van grondstoffen en eindproducten

MOMS, MES en het ISA-95 model

Kijk je naar het ISA-95 model (afbeelding 1) dan zie je dat Level 3 het Manufacturing Operation Management level heet. In afbeelding 2 zie je dat MES, WMS, LIMS en MMS ook onderdeel zijn van level 3. Bij een aantal MOMS-leveranciers hebben MES en WMS een volwassen niveau bereikt. LIMS en MMS zijn vaak minder uitgebreid geïntegreerd in MOMS, daar zijn goede redenen voor, maar hierover in de volgende blogs meer.

Meer over de verschillende MES-oplossingen zie je in deze video.