Let’s talk Manufacturing IT bijeenkomst #4

Vervangt Low Code binnen 5 jaar alle MOM (inclusief MES en LIMS) applicaties?