Implementatie van een Manufacturing Execution System (MES)

De implementatie van een Manufacturing Execution System (MES) is een complex proces dat verschillende stappen omvat, waaronder specificatie, bouw, testen en inbedrijfstelling. Deze introductie belicht de uitdagingen en cruciale factoren voor succes, zoals interfaces, uitzonderingsgevallen, opleiding en projectmanagement. Een nauwe samenwerking tussen klant en leverancier, met de juiste expertise en aandacht voor detail, is essentieel voor een soepele uitvoering en het behalen van gestelde doelen.