Knelpunten in productie

Door regelgeving en door eisen van de retailers worden de eisen die gesteld worden aan de productie van voedingsmiddelen steeds hoger. Natuurlijk, uw organisatie zal er aan voldoen. Alleen tegen welke kosten? Er is altijd wel een oplossing: extra formulieren, weer een nieuwe spreadsheet of misschien een stand-alone besturings- of registratiesysteem. Maar blijft het beheersbaar? Hoe voorkomt u dat u bij een volgende nieuwe eis niet vastloopt, dat de informatie snel is terug te vinden als het nodig is, dat uw organisatie “lean” blijft en de kosten laag kunnen blijven?
Er komt een punt waarop het noodzakelijk is om naar integrale IT-oplossingen te gaan kijken. Een IT-oplossing die de laatste jaren steeds vaker succesvol wordt toegepast is MES.

Wat doet MES?

Een Manufacturing Execution System (MES) maakt de informatie uitwisseling tussen de productie (mensen en machines op de werkvloer) en de kantooromgeving (ERP) mogelijk. Productieorders, verbruiken, opbrengsten, kwaliteitsgegevens en voorraadniveau’s worden op deze manier real-time gemonitord en productieprocessen worden optimaal aangestuurd.

Minder administratie op de werkvloer

Het MES is geïntegreerd met de machines (van klep tot verpakmachine) en voorraadlocaties (van tank tot palletlocatie). Het MES kan – op basis van productieorders uit het ERP – machines instellen en aansturen. Alle data die tijdens productie ontstaat wordt vervolgens overgenomen in MES. Opbrengsten en verbruiken worden teruggestuurd naar het ERP. De operator hoeft minder administratieve taken uit te voeren en kan zich concentreren op het optimaal laten verlopen van het productieproces.

First time right

MES voorziet de operator van de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats. De operator gebruikt de laatste versie van een recept of werkinstructie. De productievloer wordt “paperless”. Door scanning en automatisch instellen machines en processen worden fouten voorkomen en wordt de omsteltijd korter. Het percentage “first time right” gaat omhoog en er gaat minder tijd en product verloren.

Continu verbeteren

Elk productiebedrijf werkt aan “continu verbeteren”. De verbeterprojecten lopen vaak moeizaam omdat het veel tijd kost de juiste data te ontsluiten. MES biedt een schat aan data over gebruikte grondstoffen, instellingen, apparatuur, tijden en procesparameters. MES maakt deze data beschikbaar waardoor verbetertrajecten sneller tot resultaat leiden.

Best Practice in Food

MES pakketten zijn gebaseerd op best practice werkmethoden; werkmethoden die in internationale standaarden zijn vastgelegd (bv. ISA-88 en ISA-95) en die hun nut in de praktijk bewezen hebben. Invoering van MES en het adapteren van deze best practices zal bijdragen aan het verder professionaliseren van de productieorganisatie.

Configureerbaar

Een MES oplossing bestaat uit verschillende functionele modules die geconfigureerd worden aan de hand van de behoeften van de klant op dat moment.

Belangrijke functionaliteiten in MES zijn:

 • Afhandelen van productieorders
 • Detailplanning van de orders over de verschillende lijnen
 • Beheer van recepturen, procesinstellingen en werkinstructies
 • Aansturen van processen, lijnen en machines
 • Registeren van verbruiken, proces- en kwaliteitsparameters
 • Aansturen van monstername, analyse (in en aan de lijn) en bijsturen van het proces
 • Uitgebreide batchrapportage
 • Gedetailleerde Tracking & Tracing
 • Statische procescontrole (SPC)
 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Beheren van (tussen)voorraden
 • Gebruik van scanners
 • Aansturen van label- en inkjetprinters
 • Gebruik van mobile devices, zoals tablets
 • Rapportage, trendanalyse, datamining