Diensten

Manufacturing IT Strategie

De toekomst van uw bedrijf

Manufacturing IT strategie voor productiebedrijven

Het management is er van overtuigd dat voor het verder verbeteren van de productieprocessen goede IT systemen nodig zijn. Met een goede Manufacturing IT Strategie is het helder welke systemen nodig zijn en hoe deze met elkaar moeten samen werken om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. In een meerjarenplan is vastgelegd in welke volgorde de systemen zullen worden geïmplementeerd.

Juiste afbakening

Een vraag die altijd naar boven komt is: waar ligt de afbakening met het ERP systeem en waar ligt de afbakening met de besturingssystemen en SCADA? Als we kijken naar de functionaliteit van MES dan zijn er veel ERP-leveranciers die zeggen “dat kunnen wij ook”. Als we praten met de besturingsmensen dan horen we “ja, maar het proces mag niet afhankelijk worden van MES. Dat kunnen wij beter in de besturing oplossen.”
Beide oplossingsrichtingen bieden mogelijkheden, maar vroeg of laat wordt een grens bereikt en komen we in het gebied van “add-on’s” en maatwerk. Twee jaar later is een definitieve grens bereikt en kunnen de wensen van productie niet verder worden ingevuld.
Vooraf een heldere afbakening neerleggen die past in de gekozen Manufacturing IT Strategie is een essentiële voorwaarde voor succes.

Wat doet Greywise?

We brengen uw fabrieksprocessen in kaart en stellen verbeterpunten vast. We onderzoeken of de vereiste verbeteringen met bestaande manufacturing systemen gerealiseerd kunnen worden of dat er nieuwe applicaties nodig zijn. We leveren een duidelijk plaatje hoe het applicatielandschap er over een aantal jaren uit moet zien.
Samen met u stellen we de prioriteiten vast en bepalen zo de roadmap voor de komende jaren.

 

Heeft u interesse? Neem dan contact  met ons op.