Manufacturing IT

MES

Een Manufacturing Execution System (MES) maakt de informatie uitwisseling tussen de productie (mensen en machines op de werkvloer) en de kantooromgeving (ERP) mogelijk. Productieorders, verbruiken, opbrengsten, kwaliteitsgegevens en voorraadniveau’s worden op deze manier real-time gemonitord en productieprocessen worden optimaal aangestuurd.

MES Systemen

Kwaliteitssystemen

Voedingsmiddelen moeten aan kwaliteitseisen voldoen. In de ideale wereld zijn de eigenschappen van de grondstoffen en van de ingrediënten constant. Echter de eigenschappen van natuurproducten zijn nooit constant. En laat nu net natuurproducten de voornaamste grondstof in de voedingsindustrie zijn. Het is een grote uitdaging om een eindproduct van een constante kwaliteit te leveren. Kwaliteitssystemen zijn essentieel om kwaliteit te beheersen.

Kwaliteitssystemen

Scheduling

In het ERP worden op basis van klantorders en forecast de productieorders voor de volgende dag of week samengesteld. De eerste controle op haalbaarheid is al gedaan op basis van een grove capaciteitsplanning en een controle op de beschikbaarheid van grondstoffen en verpakkingsmaterialen.
Scheduling zorgt ervoor dat deze orders worden omgezet naar werkorders voor de verschillende processen en verpakkingslijnen. Het streven hierbij is de capaciteit van de fabriek optimaal te benutten. Dit is niet eenvoudig omdat rekening gehouden moet worden met een groot aantal regels en beperkingen.

Scheduling

Productspecificaties

Er is sprake van een groot aantal verschillende specificaties. Bijvoorbeeld specificaties voor grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmaterialen. Hoewel niet direct productgerelateerd hebben veel bedrijven ook specificaties voor de verschillende materialen die in de productie-omgeving worden gebruikt, zoals schoonmaakmiddelen, chemicaliën, stoom, water, perslucht, etc.

Productspecificaties

E-learning

E-learning is een digitale leeromgeving waarin medewerkers op een interactieve manier kunnen trainen. Bijvoorbeeld operators die nieuwe functionaliteiten van het MES moeten gaan gebruiken. Het zorgt ervoor dat medewerkers een omgeving hebben die ze kunnen gebruiken om nieuwe taken te leren.

E-learning