Royal Avebe en Greywise: De start van een jarenlange samenwerking

In 2011 heeft Avebe besloten de reactorafdeling van de VMF fabriek te vernieuwen. Het belangrijkste doel: op een betrouwbare en economische wijze produceren met een constante, hoge kwaliteit. Een goede automatisering is een noodzakelijke voorwaarde. Greywise heeft de MES implementatie begeleid.
januari 20, 2021/door Steven Hensen

MES voor de nieuwe fabriek

In 2011 heeft Avebe besloten de reactorafdeling van de VMF fabriek te vernieuwen. Het belangrijkste doel: op een betrouwbare en economische wijze produceren met een constante, hoge kwaliteit. Een goede automatisering is een noodzakelijke voorwaarde. Greywise heeft de MES implementatie begeleid.
juni 25, 2018/door joshensen

MES voor verpakkingslijnen binnen Royal Avebe

Elke fabriek heeft een aantal verpakkingslijnen. Greywise heeft een MES template filosofie uitgewerkt waarbij er voor de verschillende typen lijnen een MES oplossing is met volledige integratie met SAP en de machine- en lijnbesturing. Werkprocessen zijn gestandaardiseerd en de kosten voor de uitrol van MES zijn verlaagd.
juni 20, 2018/door joshensen

Manufacturing IT Competence Center

Voor Avebe is Manufacturing IT een belangrijke factor bij het bereiken van haar operationele doelstellingen. In 2011 is Greywise gevraagd de Manufacturing IT vorm te geven. Momenteel heeft Avebe een Manufacturing IT Competence Center dat het MES support regelt, de MES template beheert en nieuwe MES projecten initieert en begeleidt.
juni 15, 2018/door joshensen

MES optimalisatie

In 2014 en 2015 is in de fabrieken in Foxhol en Gasselternijveen MES geïmplementeerd. Er zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen: verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid, voorkomen van stilstand, voorkomen van menselijke fouten en het verbeteren van de koppeling met SAP. Greywise heeft de functionele analyse en het projectmanagement uitgevoerd.
juni 10, 2018/door joshensen

Uitrol MES template op nieuwe productielijn

In 2017 heeft Avebe een nieuwe productielijn gebouwd die voorzien moest worden van een besturing geïntegreerd met MES. Het MES is gebaseerd op de Avebe MES template die zich al in meerdere fabrieken bewezen heeft. Door optimaal gebruik te maken van deze template heeft een team van specialisten het project  in een zeer ambitieuze tijdspanne en ruim binnen budget gerealiseerd.
juni 5, 2018/door joshensen

Productie ICT Strategie uitgevoerd voor Vreugdenhil

In 2014 heeft Vreugdenhil de focus van ICT verlegd van techniek naar waarde toevoegen. Onderdeel hiervan is een goede aansturing van de productie-processen en een naadloze integratie van de fabrieken op de Supply chain. Vreugdenhil heeft Greywise gevraagd het domein van Manufacturing IT vorm te geven.
mei 25, 2018/door Steven Hensen

Greywise heeft Vreugdenhil geholpen met de selectie van het MES

Een van de resultaten van het Productie ICT Strategie traject was dat er een MES nodig was. De vraag was om binnen twee maanden een partner te selecteren voor de implementatie van MES. Door onze kennis van markt en onze bewezen aanpak is de selectie in de gestelde termijn succesvol afgerond.
mei 22, 2018/door joshensen

MES voor melkontvangst

Bij de fabrieken in Gorinchem komen dagelijks komen 200 vrachtauto's laden en lossen. Dit moet veilig en efficient gebeuren. Met het nieuwe Site Logistics Systeem kan Vreugdenhil deze goederenstromen volledig automatisch in goede banen leiden. Greywise heeft de regie gehad van ontwerp tot in bedrijf stellen.
mei 20, 2018/door joshensen

Snelle start met eLearning

Voor de training van de gebruikers van het Site Logistics System heeft Greywise een ELearning ontwikkeld. Deze is opgenomen in de eLearning omgeving van Vreugdenhil. De eLearning wordt ook gebruikt als naslagwerk en nieuwe medewerkers kunnen snel op het juiste niveau gebracht worden.
mei 16, 2018/door joshensen

MES voor verpakkingslijnen binnen Vreugdenhil

Verscherpte wet- en regelgeving en klanten stellen hoge eisen aan de verpakkingslijnen en de operators. Betere aansturing en meer inline controles moeten zorgen voor een verpakt product dat altijd aan alle eisen voldoet. Greywise heeft de specificaties voor een MES opgesteld en heeft het projectmanagement gedaan van de implementatie.
mei 8, 2018/door joshensen

Waar komt mijn melk vandaan?

Vreugdenhil heeft een App laten ontwikkelen waarmee de consument kan zien waar de melk vandaan komt die in het product verwerkt is. Greywise heeft bepaald welke data nodig is en in samenwerking met de IT-afdeling is de data uit de verschillende systemen ontsloten zodat deze door de App gebruikt kan worden.
mei 4, 2018/door joshensen

Roadmap voor Productie ICT

Het huidige IT landschap in productie is gefragmenteerd en verschillende toepassingen zijn aan het einde van hun levensduur. Het wordt steeds moeilijker de gewenste ondersteuning te bieden aan productie. Er is behoefte aan een overzicht van het gewenste applicatielandschap en stappen die nodig zijn om dit te realiseren.
april 25, 2018/door joshensen

Selectie product specificatie

Met de invoering van een nieuw product specificatie management systeem wilde Smilde drie doelen bereiken. Een efficiënt beheer van alle specificaties over alle afdelingen, snelle aanlevering van foutloze specificaties naar klanten en het beheer van alle specificaties in één systeem van waaruit andere systemen gevoed worden.
april 22, 2018/door joshensen

Selectie MES en WMS

In de Productie ICT Strategie is vastgesteld dat een MES en WMS nodig zijn voor de verschillende productievestigingen. De specificaties zijn vanuit de lean-filosofie opgesteld en opgestuurd naar leveranciers met uitgebreide ervaring in de voedingsindustrie. Na evaluatie van de antwoorden op de RFQ en de demo's is een keuze gemaakt.
april 20, 2018/door joshensen

Improvement Scan

Concorp werkt aan een verdere professionalisering van de productieorganisatie en ziet de invoering van moderne IT-systemen als een belangrijke voorwaarde. Greywise heeft Improvement Scan uitgevoerd waardoor een goed overzicht ontstaan is van de potentiële verbeteringen en de rol die MES hierin kan hebben.
maart 25, 2018/door joshensen

Productie ICT Strategie uitgevoerd bij Concorp

Het management heeft vastgesteld dat het huidige applicatielandschap de verwachte groei en de gewenste professionalisering van de organisatie op termijn niet meer adequaat kan ondersteunen. Er is een duidelijk toekomstbeeld en de weg er naar toe geschetst. Deze Productie ICT Strategie is de leidraad voor de investeringen in IT.
maart 22, 2018/door joshensen

ERP Selectie

Een van de uitkomsten van de Productie ICT Strategie is de invoering van een nieuw ERP noodzakelijk is. Greywise heeft samen met de klant de specificaties, de shortlist, de selectieprocedure en de RFQ documenten opgesteld. Het selectieproces is door Greywise begeleid en de klant heeft een goede keuze kunnen maken.
maart 20, 2018/door joshensen

Productie ICT Strategie bij Cérélia uitgevoerd

Cérélia had behoefte aan meer IT-ondersteuning op de werkvloer en het huidige ERP was functioneel beperkt en einde levenscyclus. Het management had behoefte aan een duidelijke beeld van het toekomstige IT-landschap: welke applicaties zijn nodig, hoe werken deze samen en in welke volgorde pakken we de projecten op.
februari 25, 2018/door joshensen

MES Selectie voor Cérélia

Een van de uitkomsten van de Productie ICT Strategie is dat de invoering van een MES noodzakelijk is. Greywise heeft samen met de klant de specificaties, de shortlist, de selectieprocedure en de RFQ documenten opgesteld. Het selectieproces is door Greywise begeleid en de klant heeft een goede keuze kunnen maken.
februari 22, 2018/door joshensen

Nieuwe kaasmakerij

De nieuwe kaasmakerij van CONO Kaasmakers, bekend van o.a. Beemster Kaas, bestaat uit verschillende delen met een eigen besturing. Deze systemen werken onderling samen en zijn naadloos geïntegreerd met een nieuw kwaliteitssysteem. CONO blijft ambachtelijk en efficiënt de lekkerste kaas maken.
januari 25, 2018/door Red Factory

MES Optimalisatie Scan

Een jaar na de opstart van de nieuwe kaasmakerij heeft Greywise een scan uitgevoerd waaruit verschillende verbeterpunten naar voren zijn gekomen. Er is voorstel gedaan voor de realisatie en voorgelegd aan het management. Een aantal verbeteringen zijn gerealiseerd.
januari 22, 2018/door Red Factory

Praktisch en gedegen testen

FrieslandCampina rolt MES uit over zeven fabrieken van de business group Ingredients. Greywise heeft samen met de key-users de Site Acceptance Test opgesteld voor de verpakkingslijnen en de premix-afdeling. De testen zijn uitgevoerd door operators van de site en Greywise heeft de test coördinatie gedaan.
december 25, 2017/door Red Factory

E-Learning bij invoering MES

Als onderdeel van de training van operators heeft Greywise een E-learning programma opgesteld. De operators worden bekend gemaakt met de achtergronden van de invoering van MES en krijgen een eerste indruk van de werking en de bediening van het systeem. De E-learning is opgenomen in het LMS van FrieslandCampina.
december 22, 2017/door Red Factory

Specificaties op hoger niveau

Productspecificaties zijn de basis voor een groot aantal essentiële bedrijfsprocessen. Er is behoefte aan een applicatie waarin specificaties opgesteld en beheerd kunnen worden. De specificaties worden dan gebruikt in andere applicaties zoals ERP, op de werkvloer en naar consumenten en afnemers.
november 25, 2017/door Red Factory