Case

MES voor de nieuwe fabriek

Naar een stabiel proces

In 2011 heeft Avebe besloten de reactorafdeling van de VMF fabriek te vernieuwen. Het belangrijkste doel: op een betrouwbare en economische wijze produceren met een constante, hoge kwaliteit. Een goede automatisering is een noodzakelijke voorwaarde. Greywise heeft de MES implementatie begeleid.

Lees meer

Manufacturing IT Strategie

MES strategie en roll out

Voor Avebe is Manufacturing IT een belangrijke factor bij het bereiken van haar operationele doelstellingen. In 2011 is Greywise gevraagd de Manufacturing IT vorm te geven. Momenteel heeft Avebe een Manufacturing IT Competence Center dat het MES support regelt, de MES template beheert en nieuwe MES projecten initieert en begeleidt.

Lees meer

Manufacturing IT Strategie

Productie naadloos in Supply Chain

In 2014 heeft Vreugdenhil de focus van ICT verlegd van techniek naar waarde toevoegen. Onderdeel hiervan is een goede aansturing van de productie-processen en een naadloze integratie van de fabrieken op de Supply chain. Vreugdenhil heeft Greywise gevraagd het domein van Manufacturing IT vorm te geven.

Lees meer

MES voor verpakkingslijnen

First time right

Verscherpte wet- en regelgeving en klanten stellen hoge eisen aan de verpakkingslijnen en de operators. Betere aansturing en meer inline controles moeten zorgen voor een verpakt product dat aan alle eisen voldoet. Greywise heeft de specificaties voor een MES opgesteld en begeleidt de implementatie.

Lees meer

Snelle start met E-learning

Lesmateriaal en naslagwerk

Voor de training van de gebruikers van het Site Logistics System heeft Greywise een E-learning ontwikkeld. Deze is opgenomen in de E-learning omgeving van Vreugdenhil. De E-learning wordt ook gebruikt als naslagwerk en nieuwe medewerkers kunnen snel op het juiste niveau gebracht worden.

Lees meer

Specificaties efficient beheerd

Selectie van een pakket

Met de invoering van een nieuw product specificatie management systeem wilde Smilde drie doelen bereiken. Een efficiënt beheer van alle specificaties over alle afdelingen, snelle aanlevering van foutloze specificaties naar klanten en het beheer van alle specificaties in één systeem van waaruit andere systemen gevoed worden.

Lees meer

MES Optimalisatie Scan

Applicaties beter benutten

Een jaar na de opstart van de nieuwe kaasmakerij heeft Greywise een scan uitgevoerd waaruit verschillende verbeterpunten naar voren zijn gekomen. Er is voorstel gedaan voor de realisatie en voorgelegd aan het management. Een aantal verbeteringen zijn gerealiseerd.

Lees meer

Improvement Scan

Concorp werkt aan een verdere professionalisering van de productieorganisatie en ziet de invoering van moderne IT-systemen als een belangrijke voorwaarde. Greywise heeft Improvement Scan uitgevoerd waardoor een goed overzicht ontstaan is van de potentiële verbeteringen en de rol die MES hierin kan hebben.

Lees meer